UPTECH KREDIIDIREITING AA

UPTECH KREDIIDIREITING AA
30.08.2012

UpTech Group OÜ 2011 aasta majandustulemuste põhjal krediidireitingu AA. Krediidiinfo reiting hindab ettevõtte kui terviku senist tegevust. Reiting on koondhinne ettevõtte majandus- ja finantsolukorrale ning maksekommetele. 
Krediidireitingu väljastanud ettevõte kuulub Experian plc (varasema nimega CCN Systems) gruppi, mis on rahvusvaheline infoteenuste kontsern, mis pakub klientidele teavet ettevõtete krediidivõime ja finantsseisundi kohta. Experian tegutseb rohkem kui 40 riigis. 

Ettevõtete automaatse hindamissüsteemi eeliseks on hindamine standardiseeritud ja ühtsete kriteeriumite alusel, mis samas ka muudab erinevad ettevõtted kergemini võrreldavaks. Krediidihinnangud (sh Krediidiinfo reiting) arvutatakse ümber iga kord, kui tekib muutus andmetes, mis hinnangut mõjutatavad.