TELSOSPLICE PARENDUSED

TELSOSPLICE PARENDUSED
27.08.2012

Nüüdseks on veelgi TelsoSplice konstruktsiooni ja omadusi veelgi parendatud: 
- Kasutatakse keevituspead TelsoSplice 3 kW-4, mil on veelgi kompaktsem keevitusala, et suuredada operaatori turvalisust ja vähendada ala saastumist juhtme- ja isolatsioonitükkidega. Seadme hooldus on samuti lihtsam, mis võimaldab kiiresti tööorganeid vahetada. Lisaks on tehtud mõned parandused optimeerimaks konstruktsiooni. 
Uus keevituspea on ühilduv ka eelnevate TelsoSplice versioonidega. See asendab varasema uusversiooni „Plus". Väheke erinev konstruktsioon tingib siiski uue lauaplaadi kasutamist kui valitakse lauaversioon. 
- Uued lauaversioonid mõõtudega 0,9 x 0,9 m; 1,2 x 0,9 m ja 2,0 x 1,0 m 
- Uuele keevituspeale on lisana tellitav juhtme positsioneerija (CAD joonisel lillaga märgitud), mis annab mehaanilise paigaldustoe nii piki-liite sõlmedele, kui ka lõpusõlmedele. 
- TelsoSplice Tarkvara viimane verioon on veelgi kasutajasõbralikum ja sisaldab veelgi laialdasemat spektrit keevituse parameetrite programmeerimiseks. Keevituse ajaloole on antud otseligipääs tootmismoodulist. 

Loe lisaks: http://www.telsonic.com/en/metal-welding/